JARNÍ SETKÁNÍ KLUBKA 2015

Jarní setkání Klubka 2015
22.4. 2015 Opava, Knihovna P. Bezruče
 
 
8.30 – Prezentace

9.00 – 12.00 Kreativní Workshop

 

Kreativním workshopem provázela Mgr. Kozubková, která nám představila, jak využít kreativní tvorbu při práci s dětmi. Představili jsme si tak jednoduché návody na hry při tvorbě z papíru, dokreslování ilustrací a při tvorbě z lepicích pásek.

 

13.00 – 14.00 Přednáška o historii knihovny P. Bezruče v Opavě

 

Pracovníci městské knihovny nám představili své aktivity a zároveň nám ku příležitosti 105. výročí pověděli něco i o historii knihovny P. Bezruče. Na závěr se konala prohlídka, která byla zaměřena na vzácné architektonické prvky a ostatní prostory knihovny.

 

 

Ke stažení: