KNIHY PLNÉ DOBRODRUŽSTVÍ

Cílem projektu KNIHY PLNÉ DOBRODRUŽSTVÍ je propagace čtení, podpora čtenářské gramotnosti dětí a propagace práce dětských oddělení knihoven.

V poslední době začaly vycházet interaktivní knihy, které kromě textu obsahují množství ilustrací a příloh. Čtení je tak pro děti přitažlivější a zajímavější a děti také lépe chápou příběh samotný. Vydávání takovýchto knih se již delší dobu věnuje brněnské nakladatelstvíB4U Publishing. A právě s tímto nakladatelstvím jsme připravili společný projekt, jehož úkolem bylo seznámit děti s tím, jak taková kniha vzniká. A jak zrod takové knihy dětem přiblížit? Nejlépe tak, že si ji zkusí samy vytvořit.

 

Od března do května pak děti přihlášených knihoven tvořily a tvořily až vytvořily zcela novou knihu.

 

Průběh soutěže

V lednu jsme představili projekt členům Klubka severní Moravy a vyzvali zájemce, ať se do něj co nejdřív přihlásí. Reagovalo 18 knihoven.V únoru se v MěK Havířov konala schůzka přihlášených knihoven se zástupcem nakladatelství B4U Publishing Oldřichem Růžičkou. Na schůzce se domluvily podrobnosti projektu a hlavně to, jakým způsobem budeme knihy tvořit.
Společně se dohodli na podrobnostech celého projektu:

 1. Knihu mohou tvořit jednotlivci i kolektivy dětí do 15 let.
 2. Zapojit se mohou také školy, školní družiny, základní umělecké školy apod.
 3. Kniha může mít jakýkoliv rozměr, hranice je ale formát A4
 4. Děti budou buď pracovat s texty, které napsali čtenáři MěK Bílovec (L. Rožnovská: Hastroš - pro menší děti) a MěK Orlová ( P.Peška:Tajemství Hatfieldu - pro starší děti), nebo si vytvoří svůj vlastní text i výtvarnou část. Výhodou je, když zvolí nějaké populárně-naučné téma (podmořský svět, cesta kolem světa, cesta do Afriky, po Evropě…., mé město, pověsti apod.).
  V knihovně si pak mohou vyhledávat informace a další podklady ke knize, doma nebo ve škole tvořit. Tvořit samozřejmě mohou i v knihovně.
 5. V případě, že výtvarnou nebo textovou část vytvoří více dětí - tzn. bude více prací k dané tematice, dejte ke knize vše. Výtvarník nakladatelství si pak vybere to, co se mu hodí a zpracuje to do knihy.

 

Následovalo představování projektu dětem v knihovnách a školách. Děti měly možnost seznámit se s knihami nakladatelství B4U Publishing a vyzkoušet si různé výtvarné techniky, které mohly následně při tvorbě knih použít. Během února až května děti vyhledávaly informace na internetu, v knihovnách i přímo v terénu a postupně tvořily své vlastní interaktivní knihy. 
Své knihy pak měly děti možnost představit na společném setkání, které proběhlo v sobotu 25.6.2011 v Hradci nad Moravicí.

Setkání v Hradci nad Moravicí

Do Hradce nad Moravicí se přihlásilo 154 dětí ze 14 knihoven (MěK Bohumín, MK Bystřice nad Olší, MK Dobrá, MěK Havířov, MěK Klimkovice, Knihovna města Olomouce, Knihovna P. Bezruče v Opavě, Knihovna města Ostravy, MK Paskov, MěK Přerov, MK Řepiště, MěK Třinec, MěK Vratimov, MK Vřesina). Bohužel se děti postupně odhlašovaly kvůli nemocem a jiným aktivitám, takže jich zbylo pouze 80. Těchto 80 dětí a 29 dospělých odjelo do Hradce nad Moravicí, kde byl připraven bohatý program. Na děti čekal turnaj ve vybíjené, prohlídka jednoho z nejkrásnějších zámků na Moravě a samozřejmě výběr nejzajímavějších knih.
Zástupci nakladatelství slíbili, že do Hradce nad Moravicí přivezou ceny pro autory 5 knih. Během setkání si proto děti prohlédly všech 69 knih, které díky nim vznikly a hlasovaly pro 5 nejhezčích (společně za svou knihovnu). A hlasování bylo opravdu těžké. Knihy byly nádherné, plné originálních nápadů. Je neuvěřitelné, co všechno děti dokázaly.
Zástupci nakladatelství nás ale překvapili a přivezli 8 knih v hodnotě asi 5 000 Kč. Oceněno tak mohlo být mnohem více dětí, než jsme původně plánovali.

Knihy získali:

 • Knihovna města Opavy - Albert Weis
 • MěK Přerov - kolektiv dětí
 • MěK Klimkovice - kolektiv dětí
 • MěK Havířov - děti ŠD v Havířově-Suché
 • MK Dobrá - kolektiv dětí
 • MK Paskov - kolektiv dětí
 • Knihovna města Olomouce - Michal Ondruška
 • MěK Vratimov - kolektiv dětí

 

Samozřejmě jsme nezapomněli ocenit také vítězná družstva turnaje ve vybíjené. Měli jsme připravené originální zlaté, stříbrné a bronzové medaile, které po usilovném boji získala družstva:

 1. skupina: MěK Přerov, MěK Klimkovice, MK Vřesina
 2. skupina: MěK Havířov, Knihovna města Olomouce, MK Dobrá

Děti byly z medailí nadšené, pro mnohé to byla první medaile v životě. Všichni pak dostali pamětní listy a dodatečně CD s fotkami, které jim bude celé setkání připomínat.

 

Hodnocení projektu

Myslím, že se projekt vydařil. Děti si osobně vyzkoušely, jak se tvoří kniha, naučily se vyhledávat informace, pracovat s textem, pracovat v kolektivu, dozvěděly se něco o autorských právech a poznaly mnoho nových kamarádů. Ale ještě není projektu konec. Zástupci nakladatelství B4U Publishing si všech 69 knih odvezli do Brna a během prázdnin vyberou tu, kterou následně vydají tiskem. Tuto knihu pak obdrží všechny knihovny do projektu zapojené a autoři vybrané knihy. Už se všichni moc těšíme!

Do projektu se zapojilo 18 knihoven, které spolupracovaly se školami ve svých obcích. Některé děti pracovaly samostatně, jiné ve skupinách, zapojily se také celé třídy. Na projektu začalo pracovat asi 750 dětí. Mnohé to ale postupně vzdaly po té, co zjistily, kolik úsilí, přemýšlení, hledání a času to vyžaduje. Svou knihu tak dokončilo asi 200 dětí.

 

Zapojené knih

 • MěK Bílovec
 • MěK Bohumín
 • OK Bystřice
 • MK Dobrá
 • MěK Havířov
 • MěK Klimkovice
 • OK Lipová-lázně
 • MěK Lipník nad Bečvou
 • Knihovna Olomouc
 • Knihovna P.Bezruče Opava
 • MěK Orlová
 • KMO Ostrava, pobočka Dr. Martínka
 • MK Paskov
 • MěK Přerov
 • MěK Šumperk
 • MěK Třinec
 • MěK Vratimov
 • MK Vřesina
 • MěK Zlaté Hory
 

 

Ke stažení