3. KURZ RWCT - ČTENÍM A PSANÍM KE KRITICKÉMU MYŠLENÍ, OSTRAVA

Seminář Čtením a psaním ke kritickému myšlení (dále jen RWCT)
 
Ostrava, 1. – 3. června 2015
 
Začátkem června proběhl již třetí běh semináře RWCT, který pořádá Klubko SKIP 10 pro své členy, 
knihovníky a knihovnice především z knihoven pro děti a mládež.
Výbornou spolupráci jsme navázali s lektorkou Kateřinou Šafránkovou, která je velice zkušená 
v programu RWCT a také výborná v lektorských dovednostech. Jsme rádi, že si ve svém časově 
vytíženém harmonogramu našla opět tři dny pro náš seminář. Letošního třetího ročníku se zúčastnilo 
23 knihovnic a knihovníků našeho kraje. Někteří byli na semináři již potřetí, asi polovina však poprvé. 
(Přerov, Krnov, Český Těšín, Ostrava, Frýdek-Místek, Třinec a další)
 
Během tří dnů (24 hodin školení) jsme se věnovali zajímavým knihám, pracovali prakticky na lekcích 
RWCT, sdíleli si vlastní nápady, lekce a akce připravované v knihovnách. Lektorka do programu 
zařadila témata pro všechny věkové kategorie i různých žánrů. Pro ilustraci: pracovali jsme 
s osobností Jana Nerudy, W.A. Mozarta ale také se věnovali knihám pro nejmenší děti. Některé lekce 
je možné také využít pro dospělé čtenáře i pro seniory.
 
Důvod, proč tento seminář už tři roky pořádáme je, že jeho metody umožňují pracovat s kvalitními 
knihami do hloubky, rozvíjí u dětí čtenářské dovednosti a schopnost kritického myšlení, dovednost 
kooperace a diskuze. Jsou sice prioritně určeny pro učitele, ale jsem přesvědčena, že i v knihovnách 
by měly být co nejvíce využívány. Lektorka také pokaždé přiveze spoustu zajímavých tipů na kvalitní 
knihy pro děti. Vždy po skončení semináře se nám dostává velké pochvaly ve zpětné vazbě. Účastníci 
odchází velmi spokojeni a žádají si pokračování. 
 
Jsem velice ráda, že jsme mohli znovu využít prostory hudebního oddělení KMO a umožnit bydlení 
lektorce ve služebním bytě knihovny. Za to patří ještě jednou velké díky paní ředitelce.
Pro příští rok, pokud nám bude umožněno pokračovat, ráda bych seminář uspořádala v Knihovně 
Třinec. Po přečtení zpětné vazby věřím, že bude zájem a opět se počet účastníků rychle naplní.
 
Marika Zadembská
Knihovna pro děti, Třinec

 

Fotografie ze semináře zde.

ZV_Ostrava_knihovníci_2015.docx (22,7 kB)