Město Třinec podporuje čtenářství

V rámci celostátní kampaně "Celé Česko čte dětem", jíž vévodí heslo "Čtěme dětem 20 minut denně", realizuje město Třinec pilotní projekt "Moje první kniha", který je také spolufinancován z prostředků města Třince.

Rodiče, kteří přijmou pozvání k "Vítání dětí do života", dostanou pro své dítě knihu a složku s materiály propagujícími projekt. Cílem projektu je zdůraznit rodičům, jak velký význam má pro vývoj dítěte pravidelné předčítání.

A my jsme na své město náležitě pyšné!

Knihovnice z Třince