PODZIMNÍ SETKÁNÍ KLUBKA 2008

Zpráva z podzimního setkání klubka

v Orlové dne 22. 10. 2008

 

 

  1. Klubko má nové webové stránky. Adresa je skip.knih-trinec.cz/klubko. Kromě jiného tam naleznete rubriku fórum, kde můžete posílat své připomínky nebo pochvaly k akcím, případně dotazy. Budu velice ráda, pokud ji budete hojně využívat. Pomůže mi to při organizování dalších akcí v klubku.

Nové stránky má také celostátní KDK, a to www.futuranp.eu/kdk. Naleznete tam

informace o všech celostátních projektech a další věci týkající se KDK SKIP:

 

  1. Co se chystá:

 

  • 12.11.2008 od 10.00 hod. se v Ústavu pro informace ve vzdělávání, Senovážné nám., Praha 1 uskuteční seminář o práci Národní pedagogické knihovny Komenského – co nabízí školám, veřejným i školním knihovnám – všechny mají společný cíl, tj. podporu čtenářské gramotnosti. Protože je seminář již zcela obsazen a je o něj velký zájem, bude se konat ještě jednou. Termín zatím není znám. Zájemci o něm budou informováni na stránkách KDK SKIP a v konferenci andersen.

 

  • 10.12. NPKK vyhlásí projekt „Už jsem čtenář“. Projekt volně navazuje na pasování prvňáčků a má být „hmotnou“ odměnou práce prvňáčků na cestě ke čtení. NPKK oslovila spisovatelku Ivonu Březinovou a ilustrátora Josefa Palečka a na objednávku tak vznikne ojedinělá (nebude se prodávat) kniha, kterou za určitých podmínek může získat každý prvňáček. Plánovaný náklad je 10 000 výtisků. Prvňáci se budou do projektu přihlašovat prostřednictvím svých (veřejných i školních) knihoven (veř. knihovny je mohou oslovovat v rámci pasování). Prostřednictvím knihovny pošlou děti do NPKK názvy knih, které za první školní rok přečetly doma nebo ve škole, a za to získají knihu. Kromě toho se plánuje setkání „50 největších čtenářů“ v Praze s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy.

Knihovny si musí zajistit odvoz knih z Prahy na své náklady.

 

 

  • 4. – 6. 11. 2008 se koná v MěK Svitavy valná hromada + Mozkobraní aneb Co se stalo za 14 let existence KDK.

4.11. proběhla valná hromada spojená s volbou nové předsedkyně KDK SKIP.

Tou se stala ředitelka knihovny v Hradci Králové Lenka Antošíková.

 

5. – 6.11. seminář Mozkobraní – šlo o krátké vstupy z nejnovějších nebo

nejúspěšnějších akcí, které mohou inspirovat ostatní. Informaci o akci naleznete

v nejbližší době na stránkách www.futuranp.eu/kdk.

 

 

  • Noc s Andersenem proběhne z 3. na 4. 4. 2009. Již teď se můžete hlásit na webových stránkách knihovny v Uherském Hradišti. (Jiný termín než je veletrh dětské knihy v Liberci). Pohlednice maluje výtvarnice Renata Fučíková, text napíše Renata Šulcová.

Nyní se hledá téma noci. Do Uherského Hradiště tak můžete zasílat i své tipy.

 

  • 26. 11. 2008 v KMO (hud. odd. u Sýkorova mostu) Den knihovníků. Půjde o přátelské setkání členů SKIP.

 

 

 

  1. Projekty na příští rok:

 

Setkání klubka v r. 2009:

 

-jarní: OK Vratimov (u Ostravy)

Informace o projektu Skvělá kniha – zástupce Krajského poradního sboru pro český jazyk a literaturu.

Přednáška na téma „Vyhoření“ při každodenní práci se čtenáři a co s tím – MiroslavaMiklošíková

 

-podzimní: MěK Uničov

Tvůrčí dílna k psaní grantů – Michaela Kožíšková z Krajské knihovny v Karlových Varech.

 

(Původně jsme se domluvili, že jarní setkání bude v Uničově a podzimní ve Vratimově. Z technických důvodů jsem to musela přehodit.)

 

Nabídka na spolupráci v projektu Skvělá kniha.

 

Projekt Skvělá kniha vyhlásil Krajský poradní sbor pro český jazyk a literaturu a od r. 2006 probíhá v některých základních školách Moravskoslezského kraje.

Cílem projektu je zapojit učitele ČJ a získat seznamy nejoblíbenějších knih anejčtenějších autorů dětí v jednotlivých ročnících základních škol. Výsledné přehledy pak slouží jako inspirace pro dokupování a doplňování školních knihoven. Autorům projektu jde zejména o prožitkové čtení – o atraktivní tituly, které umožní „rozečíst“ i nečtenáře či slabé čtenáře.

Projekt probíhá tak, že si děti samy vyberou knihu a tu si pak čtou v hodinách literatury. Po přečtení knihy jí přidělí body od 0 – 10. Knihy s počtem bodů 10 jsou pak zařazeny na seznam Skvělé knihy“ daného ročníku. Tyto přehledy jsou následně zasílány do všech zúčastněných škol.

Dostali jsme nabídku, že by tento projekt mohl souběžně probíhat také v knihovnách. Vznikly by tak seznamy dva – jeden ze ZŠ a jeden od knihoven. Mohlo by se tak porovnat čtenářství ve školách a v prostředí knihoven.

Myslím si, že by to byla výborná akce pro příští rok.

 

 

 

  1. Tip na akci v knihovnách:

 

Doporučujeme maňáskové divadlo Beruška z Havířova –Skvělé divadlo, děti to moc baví. Kontakt je d.beruska.I@seznam.cz - paní Tarasovičová , tel. 724 243 062.

 

 

 

Zapsala Dana Kochová