PODZIMNÍ SETKÁNÍ KLUBKA 2012

17. října 2012 se v Regionální knihovně Karviná
Podzimní setkání Klubka
na téma Knihovnický marketing

Program:

  • 09.00 - 09.30 Prezence
  • 09.30 - 10.00 Zahájení, organizační záležitosti Klubka, informace o připravovaných akcích KDK SKIP
  • 10.30 - 13.00 seminář Knihovnický marketing - povedou Zuzana Ulmannová a Andrea Peříková
    1. Máte svoji marketingovou analýzu? - trocha teorie zaměřené na knihovny
    2. Cílové skupiny v knihovně. Vyznáme se v jejich potřebách? Nabízí dvojí pohled - knihovníka a marketéra
    3. Praktické ukázky z knihovny - úspěšně zacílená propagace
  • Diskuze, výměna zkušeností, rad a nápadů

Setkání je zdarma, účastníci si hradí cestovné.