Garant: Zlata Houšková

 • Počet soutěžících klesá. Je třeba oslovit krajské metodiky, aby propagovali soutěž v regionech.

 • Začít jednat se sponzorem firmou 3M. Jejich finanční příspěvek na projekt klesá.

 • Diskuze, zda by se měla změnit kritéria, která knihovny nemohou ovlivnit, např. umístění knihovny.

 • Od příštího ročníku budou opět zveřejněny tabulky s bodováním, jako zpětná vazba pro knihovny, které se neumístily.

 • Od příštího ročníku budou v Bulletinu SKIP a časopisu Čtenář zveřejňovány medailónky vítězných knihoven. Zajistí Z. Houšková.

 

KDE KONČÍ SVĚT

 

Garant: Helena Šlesingerová, KMP; Jana Hladíková, Městská knihovna Jindřichův Hradec; Eva Kordová, Městská knihovna A. Marka Turnov

§ 10. ročník /jubilejní/ projektu Kde končí svět byl vyhlášen v březnu 2015.

 • Téma: „Jak je to s králem“. Téma vychází ze 700. výročí narození Karla IV. v roce 2016.

 • V projektu jsou vyhlášeny 4 kategorie: literární, dramatická, výtvarná a čtenářská. Na dané téma mohou knihovny uspořádat různé aktivity, které soutěžící předvedou na krajských přehlídkách.

 • Garantka KKS H. Šlesingerová v konferenci Andersen a na stránkách KDK připomene knihovníkům dětských oddělení cíl a princip tohoto projektu. Upřesní zadání projektu (nejde o soutěž knihoven, ale o přehlídku dobrých nápadů ke společnému tématu; projekt zastřešuje aktivity knihoven a ukazuje, co skvělého se v knihovnách dělá; smyslem je vzájemná inspirace, sdílení nápadů mezi knihovnami, prezentace před veřejností, médii apod.).

 • Grant na vyhlášení KKS se musí podat do 10. 11. 2015.

 • Vyhlášení KKS a pasování Rytířů krásného slova proběhne ve středu 1. 6. 2016. Zkusíme domluvit prostory v Památníku národního písemnictví.

 • Návrhy na Rytíře krásného slova:

Knihovnice: ?

Interpret: Veronika Kubařová, Veronika Gaierová, Jan Vodňanský, Taťána Medvecká

Spisovatel: Pavel Čech, Marka Míková, Radek Malý, Daniela Fischerová

 

 

OKNA /O KNihovnických Aktivitách/

 

Garant: Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim

§ Příští přehlídka OKNA se uskuteční v Městské knihovně Sedlčany. Termín: 12. 4. – 13. 4. 2016.

§ Téma: Moderní autorská pohádka. Určeno pro I. stupeň ZŠ.

§ Lektoři: Hana Kasíková /zároveň členka poroty/ a Marika Zadembská.

§ Čas přednášek se rozšíří na 45 – 60 minut.

§ Soutěžícím i účastníkům přehlídky chybí zpětná vazba, proto se první večer věnuje diskuzi o zhlédnutých besedách.

§ Nový ročník přehlídky bude vyhlášen na Valné hromadě SKIP ve Dvoře Králové nad Labem 3. 11. 2015. Přihlášky se budou přijímat do 31. 1. 2016.

§ Partnerem bude opět nakladatelství Host.

§ Téma OKNA v roce 2017: Báje a pověsti. Pro II. stupeň ZŠ.

 

 

Setkání s loutkou

 

Garant: Iveta Novotná, Městská knihovna Chrudim

 • Termín dílny: 30. 6. – 2. 7. 2016.

 • Lektorem bude František Zborník.

 • Dílna se uskuteční, pokud se přihlásí minimálně 15 účastníků.

 • Do budoucna otázka, zda dílnu pořádat každý rok.

 • Bude podána žádost o grant.

 

NOC S ANDERSENEM      

 

Garant: Mirka Čápová a Hana Hanáčková, Knihovna BBB v Uherském Hradišti

§ Pohlednice budou propagovat knihu Vratislava Maňáka „Martínek a dvířka do pohlednic“, kterou ilustruje Anna Neborová. Pohlednice bude distribuovat nakladatelství Albatros.

§ Opět budou pro děti připraveny soutěže: hřebenovka, tajenka apod.

§ Cena nočních spáčů – děti budou mít možnost opět elektronicky hlasovat v Anketě SUK.

§ Připravují se nové webové stránky Noci s Andersenem. Připomínky posílejte Romanu Giebischovi roman.giebisch@nkp.cz.

§ Je třeba oslovovat weby pro děti, rádio Junior, TV vysílání pro děti a vysvětlovat, kdo tento projekt vymyslel, proč a jak probíhá.

§ Bude podána žádost o grant.

    § Téma na rok 2016 - Malá mořská víla!

 

 

 

18. KNIHOVNICKÁ DÍLNA

 

Garant: Jana Benešová, Věra Trybenekrová, Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně

 • Knihovnická dílna v roce 2015 bude opět třídenní a bude se konat v rámci festivalu Jičín město pohádky ve druhém zářijovém týdnu (6. – 8. 9.).

Je přihlášeno 32 účastníků.

 • 20. jubilejní dílna se bude konat 6. 9. – 8. 9. 2016.

 

KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA – UŽ JSEM ČTENÁŘ           

Garant: Roman Giebisch, NK ČR Praha

 • Autorem Knížky pro prvňáčka v roce 2016 bude Klára Smolíková, ilustruje Bára Buchalová. Děj knihy se odehrává v knihovně.

 • V roce 2015 bylo vydáno 30.000 výtisku a do projektu se zapojilo 430 knihoven.

.

ANKETA SUK 2013   

 

Garant: Mgr. Alice Košková, Pedagogická knihovna J. A. Komenského, Praha

V roce 2015 se poprvé hlasovalo také elektronicky. Elektronické hlasování se lépe zpracovává. Hlasovalo i více knihovníků. Do Ankety přišlo 1.800 hlasovacích lístků /přes 1.500 v papírové podobě/.

 • Hlasovací lístky budou ke stažení od 11. 11. 2015 na adrese https://npmk.cz/knihovna.

 • Hlasování bude končit 23. 3. 2016.

 • Slavnostní vyhlášení Ankety SUK 2015 se uskuteční 6. 4. 2016 v Památníku národního písemnictví v Praze. Součástí vyhlášení výsledků bude seminář s Danielou Krolupperovou.

 

VALNÁ HROMADA KDK SKIP

 

 • Valná hromada v roce 2015 se uskuteční 3. – 5. 11. 2015 ve Dvoře Králové nad Labem.

 • Na Valnou hromadu naváže vzdělávací seminář – ve středu přednáška a následný workshop o práci s komiksem, ve čtvrtek tzv. Mozkobraní (náměty z knihovnické praxe na aktivity s dětským čtenářem).

 

14.9. 2016 III. ročník KNIHOLYMPIÁDY – Český Těšín

 

 

 

26.10.2016 – Podzimní setkání Klubka, Český Těšín – lektor Alfred Strejček