JARNÍ SETKÁNÍ KLUBKA 2008

2. dubna se v Lipníku nad Bečvou uskutečnilo Jarní setkání Klubka, které bylo věnováno vydávání literatury v knihovnách a také dramatické dílně. Vše začalo ve středu 2 dubna 2008 v Základní umělecké škole, kam nás dorazilo 60 úplně zmrzlých knihovnic. V ZUŠ už čekala Květa Kohoutková, která si se svým kroužkem připravila ukázku z muzikálu O vodníku Kašňákovi. Při jejím rozverném juchání na jevišti jsme přemýšlely o tom, že se asi důchodový úřad zmýlil, když ji už před 2 lety poslal na zasloužený odpočinek.

Ve svižném rytmu roztály naše těla i mozky a nic nebránilo tomu, abychom se přesunuly do "domečku" na nádvoří knihovny a pokračovaly v programu. Po vydatném občerstvení a organizačních záležitostech jsme juchaly pro změnu s Hangou Langrovou. Ta dorazila z liberecké knihovny, aby nám předvedla svou dramatickou dílnu. Při pohledu na nás usoudila, že nejlepší téma budou čarodějnice a jejich zvířátka. Krásná byla nejen Hanka, ale i další kolegyně představující netopýry, kočky a další havěť.

Ale věnovaly jsme se i vážným tématům. Ředitelka knihovny v Lipníku Mirka Střelcová nás seznámila s knihou pověstí, kterou vydala jejich knihovna, Jitka Sopperová představila brožuru s pracemi dětí na téma stará řemesla vydanou Městskou knihovnou Šumperk. Vrcholem setkání pak byla beseda s polskou spisovatelkou Beatou Ostrowickou. Přivezla nám nejen svou novou knihu Ale já to tak chci!, kterou v r. 2007 vydalo v češtině Sdružení přátel polské literatury, ale také své další knihy, které napsala pro polské děti a mládež. A protože se nejen představovalo, ale i prodávalo, odjížděly některé knihovnice sice s prázdnou peněženkou, ale plnou taškou knih.

Akce Klubka se konají za finančního přispění MK ČR a SKIP10.