JARNÍ SETKÁNÍ KLUBKA 2009

29. dubna 2009 se v Kulturním domě ve Vřesině u Ostravy uskutečnilo Jarní setkání Klubka, které bylo věnováné tématu Vyhoření v práci.

"Děckaři" jsou známí svou neutuchající činorodostí a stále novými nápady na další a další akce pro děti. Těmto aktivitám se věnují nejen v práci, ale padne na ně mnoho hodin i z jejich osobního volna. Je to samozřejmě dobře, ale i oni potřebují oddech a načerpání sil. Proto jsme na jarní setkání připravili trošku netradiční téma, a to Vyhoření v práci.
Setkání se konalo 29. dubna 2009 ve Vřesině u Ostravy, kam nás pozvala zde pracující a bydlící knihovnice Katka Hurníková. A protože její knihovna je opravdu maličká, sešli jsme se v místním společenském domě, který nám pro tyto účely bezplatně zapůjčil obecní úřad.
Po stručném přivítání a vyřešení několika organizačních záležitostí týkajících se našeho klubka jsme předali slovo prof. Miroslavě Miklošíkové z Vysoké školy báňské v Ostravě. Ta se problematice vyhoření věnuje delší dobu a své zkušenosti předala již mnoha studentům či jiným účastníkům svých přednášek.
A tak jsme se dozvěděli, jak se vyhoření projevuje, které osoby nejvíc postihuje a jak se proti němu účinně bránit. Vyzkoušeli jsme si i některá cvičení. Pohlazením po duši bylo pak vystoupení dětí z místní mateřské školky. Ty nám zahrály Sněhurku a sedm trpaslíků. Trpaslíků bylo sice mnohem víc, ale zase chyběl princ. Takže Sněhurku nikdo z chaloupky neodvedl a ona mohla v klidu peskovat trpaslíky za to, že si nemyjí ruce nebo po sobě neuklízí. Kéž bych takovou Sněhurku měla doma, aby naučila pořádku i mého manžela a syny.
Myslím si, že se setkání opravdu povedlo, že splnilo svůj účel a že se nám nikdo již nezhroutí pod tíhou úkolů. Soudím tak podle reakcí knihovnic (a dokonce i knihovníků), které si seminář moc pochvalovaly.
Závěrem bych chtěla poděkovat Katce Hurníkové, která vše skvěle zorganizovala (ve svém volnu), jejím kamarádkám, které nám připravovaly občerstvení i členům Obecního úřadu Vřesina za pronájem sálu.
Setkání se mohlo uskutečnit díky grantu MK ČR a finančnímu příspěvku SKIP10.