JARNÍ SETKÁNÍ KLUBKA 2013

24. dubna 2013 se v Městské knihovně Havířov uskuteční
Jarní setkání Klubka,
s knihovnickou dílnou Jak fotografovat knihovnické akce.

Program:

  • 09.30 - 09.30 Prezence
  • 09.30 - 10.00 Zahájení a prohlídka nové budovy knihovny
  • 10.00 - 10.30 Informace o připravovaných akcích KDK SKIP, organizační záležitosti, volba nového vedoucího KDK SKIP 10
  • 10.00 - 13.30 Knihovnická dílna - Jak fotografovat knihovnické akce s Markem Džupinem. Zájemce o workshop prosíme, aby si přivezli svůj fotoaparát.

Pokud máte materiály, kterými byste se chtěli pochlubit, přivezte je s sebou.

Přihlášky zasílejte elektronicky do 13. dubna 2013 na e-mail kochovad@seznam.cz. Uveďte název knihovny, jména účastníků, případně návrh na nového vedoucího Klubka.