KnihOlympiáda

25. září 2019 se bude konat už šestý ročník KnihOLYMPIÁDY soutěžního klání knihovnických týmů.
Tentokrát v Klimkovicích.
 
Vám a vašim týmů se stačí dopravit do Ostravy Svinova, odkud bude vypraven společný autobus do Klimkovic.
Cestovné proplácí SKIP 10.
Píšu už dnes, abyste měli možnost si připravit týmy, vybrat ty Nej...čtenáře.
TÝM KNIHOVNY -  1 až 2 knihovníci a 5 dětí (první stupeň ZŠ)
 
Téma letošního soutěžního setkání je "Nejlepší zákon na světě je ten knihovní".
 
Přeci jen soutěžíme, tak aby to bylo co nejvíce spravedlivé, vymysleli jsme tuto podmínku:
 
5 členný tým dětí může mít dohromady nejvýše 45 let!!!
 
TÝM - 5 dětí - I. stupeň základní školy (1. až 5. třída) 
Když sečtete roky dětí v den konání KnihOlympiády musí to být maximálně 45 let. Méně může být už jakkoliv.
 
Věříme, že se letos sejde ještě více týmů, než loni.