Knížka pro prvňáčka

Projekt Podporujeme čtenářskou gramotnost
Modul Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka

ilustrační obrázek

 

Cílem projektu je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě, který je rozhodujícím faktorem pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti během celé školní docházky i pozdější uplatnění v životě. Všechny dovednosti, které získá žák v prvním roce školní docházky, jsou pro jeho další život do jisté míry limitující, četba má však mezi nimi mimořádný význam, protože od zběhlosti v četbě s porozuměním se odvíjí úspěšnost v ostatních dovednostech.

Projekt chce podchytit zájem nejmenších žáků o četbu tím, že jim dospělí, kteří jim četbu ve výuce zprostředkují tzn. učitelé a knihovníci dají najevo, že úspěšným zvládnutím čtení dosáhli něčeho opravdu mimořádného, za co si zaslouží uznání i odměnu nejen ve formě jedničky na vysvědčení.

Takovou odměnou bude Knížka pro prvňáčka, kniha, kterou napíše renomovaný český autor/ka speciálně pro prvňáčky určitého školního roku a která se nebude moci získat volně v knihkupectvích, to znamená, že knihu budou mít výlučně absolventi prvních ročníků ZŠ v příslušném prvním roce. Kniha musí splňovat všechna kritéria pro tzv. první čtení a ilustrovat by ji měl, pokud možno, známý ilustrátor. Knížku zdarma obdrží děti přihlášené do projektu (viz dále) na slavnostní akci pořádané školou, vybrané děti (viz dále) obdrží knížku na Ministerstvu školství za přítomnosti zástupce MŠMT, autorky textu a ilustrátora. Ve školním roce 2008/2009 dostanou děti přihlášené do projektu knížku Ivony Březinové Okno do komína, s ilustracemi Vlasty Baránkové.

Řešitelem prvního ročníku projektu je Ústav pro informace ve vzdělávání - Národní pedagogická knihovna Komenského. Věříme, že projekt bude pokračovat i v následujících letech.

Další informace

Na webu Národní pedagogické knihovny získáte další informace a přihlášku do projektu.