SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA OKNA

Dne 14. - 15. dubna se v Třinecké knihovně konala, letos již 4. ročník, soutěžní přehlídka Okna. 

Letošní přehlídka byla zaměřena na besedy pro žáky II. stupně ZŠ (6. – 9. tř.), na téma 1. a 2. světová válka v literatuře pro děti a mládež. Zúčastnilo se jí 7 soutěžících a 60 diváků. Přehlídku organizoval KDK SKIP ČR ve spolupráci s Knihovnou Třinec. Akci finančně podpořily SKIP ČR, SKIP region 10 Moravskoslezského a Olomouckého kraje a Ministerstvo kultury ČR z grantového programu Knihovna 21. století. Partnerem se stalo nakladatelství HOST, které které darovalo knižní ceny.

 

Hlavní cenu získala Alena Budková z Městské knihovny Sedlčany s besedou Vystěhování.

 

Porota dále udělila tyto ceny:

 

Cena za citlivé zpracování otázky válečného hrdinství:

Co by bylo, kdyby… (Mgr. Tereza Jačmeníková, Městská knihovna Havířov)

 

Cena za kreativní přístup ke scénáři a využití hereckého projevu:

Adresát nezastižen (Romana Bodorová a Bc. Tomáš Pipota, Městská knihovna Dobříš

 

Cena za inspirativní zážitkový vhled do života dětí za války:

Válečné deníky dětí (Martin Ouřada, Knihovna města Plzně)

 

Cena za autentický projev a jedinečné vystavění atmosféry:

Jan Drda: Vyšší princip (Jitka Jílková, Městská knihovna Most)

 

Cena za zajímavé představení knihy Ostrov v Ptačí ulici:

Žít, anebo přežít (Mgr. Jindra Soudková, Městská knihovna Svitavy)

 

Cena za ukázkové lektorské dovednosti a výborný mluvený projev:

Válka očima dětí (Jana Hrbková, Městská knihovna Louny)

 

A diváci pak udělili Cenu diváků Martinu Ouřadovi z knihovny města Plzně za besedu Válečné deníky dětí

 

OKnA 2016 se uskuteční 13. - 14. dubna 2016 v Městské knihovně Sedlčany. Téma přehlídky bude Moderní autorská pohádka se zaměřením na I.stupeň ZŠ.